لیست خدمات ما

section-style

امور ثبتی

story

ارایه کلیه امور ثبتی – ترجمه – آپوستیل 0 تا 100 اسناد ازدواج در کشور گرجستان , دارای شرکت ثابت و ثبت شده در کشور گرجستان , ارایه عقدنامه اسلامی قابل قبول (( در صورت درخواست))

خدمات ما

سهولت کار

story

راحتی کار و انجام سریع امور و مراحل اداری , کار تیمی و مسلط بودن به زبان کشور گرجستان , ارایه راه کار در جهت سهولت و تسریع کارها , داشتن تجربه کافی و ثبت بیش از صد ازدواج در این کشور

خدمات ما

خدمات ما

story

آشنایی کامل به قانون کشور گرجستان و سایر کشورها , راهنمایی و پشتیبانی شما در کشور گرجستان از لحظه ورود تا خروج , برگزار کننده کلیه امور مربوط به مراسم – عکاس و فیلمبردار – گل – لباس عروس و ... (( در صورت درخواست))

سایر خدمات

Sales Support Management